Belgium

Belgium image #1 Belgium image #2

Higher education institutions in Belgium are working towards incorporating the values and principles of sustainable development in all aspects of higher education, with an emphasis on education itself, including content, process and vision. This leads to very diverse actions being undertaken: there are several discipline-oriented learning networks for teachers and professors, as well as interdisciplinary round tables and hands-on tools for working on changing processes. Different stakeholders involved in both education and research are brought together to actually take things forward; students are offered masterclasses in systems thinking, engaging volunteers etc.

Of the 5 universities and 15 university colleges that exist in Flanders today, the majority is taking sustainable development very seriously – seeing it as an essential part of their role in societal development and progress. Ecocampus (Belgium) is an initiative of the Flemish government focused on orientating the higher education sector in Flanders on sustainable development. We are working with Ecocampus to support and facilitate them on their journey.

Hogeronderwijsinstellingen in België werken aan de integratie van de waarden en principes van duurzame ontwikkeling in alle aspecten van het hoger onderwijs. Daarbij legt men een nadruk op onderwijs met inbegrip van inhoud, proces en visie. Dit leidt tot zeer diverse acties: er zijn verschillende disciplinaire lerende netwerken voor docenten en professoren, er zijn interdisciplinaire ronde tafels en hands-on tools om te werken aan veranderprocessen. Verschillende stakeholders vanuit zowel onderwijs als onderzoek komen samen om vooruit te gaan. Studenten krijgen masterclasses in systeemdenken, vrijwilligers motiveren, etc.

Van de 5 universiteiten en 15 hogescholen die vandaag in Vlaanderen bestaan, neemt de meerderheid duurzame ontwikkeling zeer serieus. Instellingen zien duurzame ontwikkeling als een essentieel onderdeel van hun rol in maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang. Ecocampus is een programma van de Vlaamse overheid dat focust op het oriënteren van het hoger onderwijs in Vlaanderen naar duurzaamheid. EAUC en Ecocampus gingen een partnerschap aan om elkaar te ondersteunen op deze reis.

There are 49 resources provided by Belgium

Displaying 1–20 of 49 results | View 20 50 100 per page